İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR PLANINA RES'LERİ İŞLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Batı Bölgesi 1 / 25.000 ölçekli nazım imar planına rüzgar enerji santrallerini işledi.

Çeşme - Seferihisar ilçelerinin tamamını ve Urla’nın bir kısmını içine alan Batı Bölgesi Nazım İmar Planı Mekansal Yapı Bilgi Paftası'nda rüzgar enerji santralleri (RES), Enerji Üretim – Dağıtım - Depolama alanı olarak belirtildi ve lejanta işlendi. 

Bir mimar ve sekiz şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım imar planı plan uygulama hükümlerinde, “Rüzgar enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin, yerleşim alanlarına olan uzaklığı en az 250 metre olacak şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenecektir” hükmü yer aldı.

ÇEVRE DOSTU VURGUSU
Yarımada olarak belirtilen Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde kurulmuş ve kurulması planlanan rüzgar enerji santrallerinin kümülatif etki değerlendirmesi yapılması talebinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından reddi sonrası açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. 

Çevreci Enerji Derneği'nin de idare yanında müdahil olduğu davada, davacı taraf istinaf başvurusu yapmış ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi istinaf başvurusunun reddine ve Danıştay’a temyiz yolu kapalı ve kesin olarak karar vermişti.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Başkanı Tolga Şallı, rüzgar enerji santrallerinin su tüketmediğini ve kirletmediğini, ayrıca atığa neden olarak havaya zararlı bir salınımda bulunmadığını vurguladı. 

Santral sahaları içinde tarım yapılabildiği gibi arıcılık veya hayvancılık faaliyetleri de gerçekleştirilebileceğine değinen Şallı, “Yatırımcıya, tahsis edilen alanda elektrik üretmesi için lisans verilir. Bu nedenle yatırımcı bu faaliyetinin dışında başka bir ticari faaliyet gerçekleştiremez. Santral sahası ağırlıklı olarak devlet arazisidir ve mevzuat gereği bu alanlar imara açılamaz. Böylece insan müdahalesinden korunarak Bodrum veya Kuşadası’nda olduğu gibi çarpık ve aşırı betonlaşmanın önüne geçilir'' diye konuştu.

Kaynak: http://www.medyaege.com.tr/izmir-buyuksehir-belediyesi-imar-planina-resleri-isledi-60035h.htm

Tarih : 2.11.2017