2020 Sonrası Yek Kanunu ve Yekdem Nasıl Olmalı?

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nde 16 Ocak 2018 tarihinde Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "2020 Sonrası Yek Kanunu ve Yekdem Nasıl Olmalı ?" Çalıştayına derneğimiz davet edilmişti. Çalıştaya katılarak, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin ve yerli ekipman üretiminin arttırılmasının en önemli mevzuatsal yapısını oluşturan YEKDEM'in devam ettirilmesi konusunda görüşlerimizi çalıştaya katılan tüm sektör paydaşlarıyla ve konunun ilgilisi idari birimlerle paylaştık.

Bu önemli çalıştayı düzenleyen ve bizleri davet ederek onurlandıran Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü'ne teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.

Çalıştay Raporuna bu likten ulaşabilirsiniz.

http://www.enerjihukuku.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/2020-sonras%C4%B1-yek-kanunu-ve-yekdem-nas%C4%B1l-olmal%C4%B1-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay-raporu-1.pdf

 

 

 

Tarih : 16.2.2018