Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu ö..
Okyanuslar iki çeşit enerji üretmek için kullanılablirler. Birincisi güneşin ısısından yararlanan termal enerji, ikincisi ise dalgalardan ve gelgitlerden yararlanan mekanik enerjidir. Dünyanın %70'lik bölümünü kaplaya..
Akan suyun ürettiği enerji yakalanıp elektrik üretimi için kullanılablir. Bu şekilde üretilen gücehidroelektrik güç veya hidrolik güç denir. En çok kullanılan hidroelektrik santralleri bir nehir üzerinde suyun tutuldu..
Biyogaz Nedir ? Biyogaz, organik maddelerin hava ile temasının engellenmesi (anaerobik) suretiyle, bakteriler tarafından parçalanması (bozunması) esnasında açığa çıkan metan (% 45-70) ve karbon dioksit (% 25-55) gazla..
Hidrojen en basit elementtir. Bir hidrojen atomunda sadece bir proton ve bir elektron bulunur. Hidrojen aynı zamanda evrende en yaygın olarak bulunan elementtir.Basitliğine ve fazlalığına karşın hidrojen dünyada gaz hali..
Jeotermal enerji kaynağı yerkabuğunun içinde bulunan temiz ve sürdürülebilir bir enerji tipidir. Yerkabuğunun birkaç kilometre altından magma tabakasına kadar farklı derinliklerden yeryüzüne çıkan bu enerji sıcak su ve s..
Rüzgar enerjisi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır Rüzgar değirmenleri suyun pompalanmasında ve buğdayın öğütülmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Günümüzde, rüzgar değirmenleri yerlerini rüzgar türbinlerine bırakm..
Güneş enerjisi teknolojileri, güneşin enerjisini ve güneşten gelen ışığı kullanarak evler,iş yerleri ve endüstriyel uygulamalar için ısı,ışık,sıcak su, elektrik ve soğutma sağlarlar. Günümüzde güneş enerjisini farklı ..