2016-2017 Etkinlik ve Faaliyetlerimiz

2016 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

Amaç:

1) Fosil yakıtlara alternatif teşkil eden ve iklim dostu olan yenilenebilir enerjilerin yararı ve önemi üzerine farkındalığı arttırmak ve İzmir’deki rüzgâr santrali uygulamaları hakkında kamuoyunu aydınlatmak,

2)Yenilenebilir enerji ve çevre alanlarında mevzuatsal destek sağlayarak özel sektöre ve akademiye katkıda bulunmak ve bu konularda diğer STK’ların kapasitesini güçlendirmek.

3-)Yenilenebilir Enerji sektörüne kalifiyeli çalışan yetiştirmek için idari kurumlarla irtibata geçilerek iş birliği sağlayıp yenilenebilir enerji temalı teknik lise kurulum çalışması gerçekleştirmek

Sonuçlar:

Birinci amaç altında     

a) Rüzgâr Enerjisi ve Çevre konferansı 17 Aralık 2016 günü, uzmanların ve akademisyenlerin sunumları ve 70 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

17 Aralık 2016 – Ramada Plaza İzmir

“Rüzgâr Enerjisi ve Çevre”

Konuşmacılar:

-Prof. Dr. S. Levent TURAN - Hacettepe Üniversitesi - Ornitolog- 

"Rüzgar Enerjisinin Kanatlılarla Etkileşimi"

-Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ – Sakarya Üniversitesi –

Elektromanyetik Araştırma Merkezi Müdürü 

"RES'lerde Elektromanyetik Etkinin İncelenmesi"

-Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN – İstanbul Teknik Üniversitesi –

Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Rüzgar Enerji Santrallerinin Yer Uygunluğu ve Verimlilik Analizi

-Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Yüksek Ziraat Mühendisi-Arıcılık Uzmanı

"Rüzgar Enerjisi ve Arıcılık"

-Uzman Biyolog-Botanik Uzmanı Hülya Akgül ÖZDEŞ – Aktif Çevre / Genel Koordinatör

Rüzgar Enerjisi ve ÇED Süreci

-Batur Gün -Reshaber Kurucusu

Avrupa Birliği ve RES'ler

-Tolga ŞALLI- Çevreci ENERJİ Derneği Başkanı

Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi

 

 

b)Özellikle Ege Bölgesi’nde bulunan köylerin kahvelerine ücretsiz bırakılan Köy kahvesi adlı yerel gazetede 2016 yılı boyunca her ay iklim değişikliği, yenilenebilir enerji hakkında makaleler yazıldı Köy Kahvesi gazetesi her ay 7500 adet basıldı. Bu sayede yerel halk yenilenebilir enerjilerin faydaları konusunda bilgilendirildi.

c)20.12.2016 tarihinde TRT Kent Radyo’da yayınlanan “Doğaya Açılan Pencere” programına katıldık.

İkinci amaç altında:

            10 tane eğitici faaliyete (konferans, sempozyum, kongre, çalıştay, kurultay, panel vb.), yenilenebilir enerji hukuku ve mevzuatı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında uzman konuşmacı desteği sağlandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (4-5 Kasım 2015)

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Hukuk Çalıştayı (29 Aralık. 2015), 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Günleri (28-29 Mart 2016)

Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarı ve Konferansı ICCI (27-28-29 Nisan 2016)

4. Bilişim Hukuku Kurultayı (12-14 May 2016)

6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı (26-28 Mayıs 2016)

İzmir Barosu Enerji Hukuku Paneli (20 Eylül 2016)

10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (24-26 Ekim 2016)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir İnovasyon (16 Kasım 2016)

Ekonomi Gazetecileri Derneği 8. Küresel Isınma Kurultayı (30 Kasım 2016)

                                                                                                         

Üçüncü amaç altında) İlgili kamu kuruluşlarına (İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) özel şirketlere ve diğer STK’lara lobicilik aktiviteleri kapsamında ziyaretlerde bulunuldu. Bunların sonucunda Foça’da bulunan ve kullanılmayan bir lise binasında “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” bölümü açıldı.

2017 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

Amaçlar:

1) Fosil yakıtlara alternatif teşkil eden ve iklim dostu olan yenilenebilir enerjilerin yararı ve önemi üzerine farkındalığı arttırmak ve biyoenerji üretimi metotlarının Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

2) Yenilenebilir enerji ve çevre alanlarında mevzuatsal destek sağlayarak özel sektöre ve akademiye katkıda bulunmak ve bu konularda diğer STK’ların kapasitesini güçlendirmek

Sonuçlar:

Birinci amaç altında:      

a) Biyogaz ve Çevre konferansı 15 Eylül 2017 günü uzmanların ve akademisyenlerin sunumları ve 50 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

15 Eylül 2017 – Hilton Otel İzmir

“Biyogaz Enerjisi ve Çevre”

Konuşmacılar:

-Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

“Organik Atıklardan Çevre Dostu Enerji Üretimi: Biyogaz Teknolojisi”

-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi

“Biyogaz Atıklarının Tarımda Kullanımı: Önemli Noktalar”

-Çevre Yüksek Mühendisi Erşan Olcay IŞIN

 Bendis Holding Proje Mühendisi

“Hayvansal Atıkların Çevreye Etkisi ve Biyogaz Yatırımları”

-Av. Arsin DEMİR

 Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Çevre Hukuku Kurulu Başkanı

“Biyogaz Enerjisi ve Çevre Hukuku”

 

 

 

b)Ortaokul öğrencilerine iklim değişikliği hakkında kurs verildi ve bir rüzgâr enerjisi santraline saha gezisi düzenlendi.

c)Canlı yayınlanan EGE TV ve YENİGÜN TV’ye ve TRT Kent Radyo İzmir’e katılarak iklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerji hakkında bilgilerimiz paylaşıldı

 

İkinci amaç altında:

4 tane eğitici faaliyete, yenilenebilir enerji hukuku ve mevzuatı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında uzman konuşmacı desteği sağlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Günleri ’17 (22-23 Mart 2017)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Günleri (3-4 Nisan 2017)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir İnovasyon  (05 Aralık 2017)              

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü  (14 Aralık 2017)Sayfa Kategorisi: Hakkımızda