Enerji Kooperatifleri

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar:

  • Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme
  • Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik
  • İlkelere dayalı işletmecilik:

1.Gönüllü ve açık üyelik
2.Ortakların demokratik kontrolü
3.Ortakların ekonomik katılımı
4.Özerklik ve bağımsızlık
5.Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6.Kooperatifler arası işbirliği
7.Topluma karşı sorumluluk

Enerjide Kooperatifleşmeyle ilgili bazı makaleler;

-DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ

-ENERJİDE YEREL KALKINMANIN ANAHTARI ENERJİ KOOPERATİFLERİ

-TEMİZ ENERJİ VE ENERJİYE ERİŞİMDE KOOPERATİFLER

-YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ KURULUŞ ÖNERİLERİ

-YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİSayfa Kategorisi: Yenilenebilir Enerji