Mevzuat

KANUN

6446-ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Dosyayı İndir

5346-YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Dosyayı İndir

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
Dosyayı İndir

YÖNETMELİK

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
Dosyayı İndir

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ, DERECELENDİRİLMESİ, KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
Dosyayı İndir

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Dosyayı İndir

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Dosyayı İndir

TEBLİĞ

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ
Dosyayı İndir

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
Dosyayı İndir

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510
İndir

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215
Türkçe - İndir  /  İngilizce - İndir

GENEL AYDİNLATMA KAPSAMİNDA LED ARMATURLERİN KULLANİMİNA ILİSKİN USUL VE ESASLAR
İndir

YÖNETMELİKLER
Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:27.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28720
İndir

Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı:29199 
İndir

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:07.10.2010 Resmi Gazete Sayısı:27722 
İndir

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097
İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı:27911
İndir

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı:27612
İndir

Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:21.05.2010 Resmi Gazete Sayısı:27587
İndir

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı:27203
İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075
İndir-Ekler

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26901
İndir

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26897
İndir

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı:26847(Mükerrer)
İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.10.2007 Resmi Gazete Sayısı:26667
İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:11.06.2007 Resmi Gazete Sayısı:26549
İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı:26376
İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı:25138
İndir

TEBLİĞLER
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2016/1)
Resmi Gazete Tarihi:24.02.2016 Resmi Gazete Sayısı:29634
İndir

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (SIRA NUMARASI: 2016/2)
Resmi Gazete Tarihi:24.02.2016 Resmi Gazete Sayısı:29634
İndir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:25.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29130
İndir

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5)
Resmi Gazete Tarihi:18.09.2012 Resmi Gazete Sayısı:28415
İndir-Ekler

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4)
Resmi Gazete Tarihi:25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28364
İndir-Ekler

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/3)
Resmi Gazete Tarihi:03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28342
İndir-Ekler

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2013/1)
Resmi Gazete Tarihi:05.01.2013 Resmi Gazete Sayısı:28519
İndir

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2012/6)
Resmi Gazete Tarihi:10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı:28463
İndir

İLGİLİ TEBLİĞLER
Elektrik Lambaları Ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Fırınların Ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

GENELGELER
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği konulu Genelge
İndir

Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–19)
Resmi Gazete Tarihi:13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı:26966
İndir

2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–2)
Resmi Gazete Tarihi:15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı:26788
İndir

2008 Enerji Verimliliği ile İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi(2008–1)
Resmi Gazete Tarihi:--------------- Resmi Gazete Sayısı:--------
İndir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesidir. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme; hükümetler arası düzeyde iklim değişikliğine yönelik ilk çevre mutabakatı olmasıyla önemli olsa da yaptırım gücü zayıftır, taraf ülkeler iyi niyet düzeyinde sözleşmeyi desteklemişlerdir. Bu sözleşme kapsamında 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü daha somut hedefler içermektedir.

Sözleşme (kısaca İDÇS), 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen “Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı”nda imzaya açılmış ve ülkelerin onaylamasıyla 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İnsan faaliyetleri sonucu atmosferde sera gazları oranı artmaktadır. Sera gazları atmosferde doğal olarak bulunuyorsa da bu gazların oranının artması sera etkisi'ne yol açmakta ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu sözleşme; küresel ısınma sorununa küresel ölçekte çözüm getirme çabasıdır. Sözleşme; Birleşmiş milletler öncülüğünde Hükümetler arası düzeyde imzalanmıştır. Sözleşmeye 191 ülke ve Avrupa Birliği taraf olmuştur.

                                                                                    

KYOTO PROTOKOLÜ
Kyoto Protokolü (‘Protokol’), Anlaşma 1992’de Rio de Janeiro’da (Brezilya) gerçekleştirilen Dünya Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (‘BMİDÇS’) ’nin eki olarak kabul edilen uluslararası bir anlaşmadır. Protokolün ana amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktır. Protokol, sera gazı emisyonunu azaltma amacı doğrultusunda sanayileşmiş ülkelere bir dizi bağlayıcı hedefler öngörmüştür. BMİDÇS, emisyonun azaltılması için ‘teşvik edici uygulamalar’, Protokol ise ‘zorlayıcı yaptırımlar’ öngörmektedir.

                                                                            

Tarihi süreç nasıl gelişti?
Aralık 1997’de Kyoto’da (Japonya) çerçevesi oluşturulan Protokol, Mart 1998’de imzaya açılmış; detaylı kurallar bütünü ise 2001 yılında Marakeş’te (Fas) kabul edilmiştir. Protokolün yürürlüğe girmesi için iki şart koşulmuştur:
- En az 55 ülkenin Protokole taraf olması
- Taraf devletlerin, dünya toplam emisyonunun %55’ini oluşturması
Her iki koşul, Şubat 2005’te Rusya Federasyonu’nun Protokole taraf olmasının ardından sağlanmış ve Protokol resmen yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’nin Protokol sürecindeki yeri nedir?
BMİDÇS’ye taraf ülkelerden biri olan Türkiye, OECD üyesi olması dolayısıyla Aralık 1997’de Protokolün hazırlanması aşamasında gelişmiş ülkeler arasında değerlendirilerek hem Ek-I hem de Ek-II listesinde yer almıştır. Ek-II listesinde yer almanın getireceği yükümlülüklerin altına girmek istemeyen Türkiye, gelişmişlik düzeyini öne sürerek Ek-II listesinden çıkartılana kadar Protokole taraf olmayı reddetmiştir. Ek-II listesinden çıkma yönündeki taleplerini 1995 yılında Berlin’de(Almanya) gerçekleştirilen 1.Taraflar Konferansı21’ndan günümüze kadar sürdüren Türkiye, 2001 yılında Marakeş’te (Fas) gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansı’nda Türkiye’ye özgün şartların tanınması ve Ek-II listesinden çıkarılması neticesinde Protokolü onaylamayı kabul etmiştir. Protokol, TBMM tarafından 5 Şubat 2009 tarihinde 5835 sayılı kanun ile onaylanmıştır. 16 Şubat 2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan kanun, 17 Şubat 2009 tarih ve 27144 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hâlihazırda Protokolde 2008–2012 yılları arasında gerçekleştirilmesi öngörülen yükümlülükler, Türkiye için hiçbir bağlayıcılık teşkil etmemektedir.

İlgili Linkler:
Çevre Kanunu
Kyoto Protokolü
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi