ETKİNLİKLERİMİZ

2022 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

“Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” kapsamında Biyokütlenin Enerji Yolcuğu Çalıştayı – 03.02.2022

Çetin Ünsalan ile Reel Piyasalar / ST Endüstri Radyo – 01.03.2022

Dumlupınar Üniversitesi / Panel: Yenilenebilir Enerji – 15.03.2022

9 Eylül Üniversitesi – RES ve GES Saha Ziyaretleri – 07.05.2022

Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği – 10.05.2022

Enerji Kaynakları Kullanımındaki Değişimin Gerekliliği ve Maliye Politikalarının Rolü – 27.06.2022

İzmir Kent Konseyi – “Yenilenebilir Enerjinin Tarım, Sanayi ve Evsel Alanlarda Kullanımının Yaygınlaştırılması” – 09.11.2022

9 Eylül Üniversitesi “Dünyada ve Ülkemizde Rüzgar Enerjisi” – 23.12.2022

2021 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

Enerji Çeşitleri, Avrupa’da Enerji ve Enerji Verimliliği Semineri – Düzenleyen: Zübeyde Eğitim Okulları – 8 Ocak 2021

Enerji Tasarrufu Haftası – Panel / Düzenleyen: Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu – 14 Ocak 2021

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü – “Küresel İklim Politikaları ve Ülkemizin İklim Krizi İle Mücadelesi” yayını – 27.04.2021

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporu Toplantısı – 02.05.2021

Temiz Enerji Temiz Dünya – Habibe Aydın Ankara Okulları – 11.05.2021

Verimlilik Zirvesi / Sektörel Bakış – 22.05.2021

’’Kırsal Alanlarda Kalkınma Şansı Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları”  – 09.06.2021

Enerji Hukuku Araş. Ens. / Çevreci enerji Derneği – Yenilenebilir Enerji ve YEKA – 21.06.2021

İzmir Valiliği Erasmus Days – 15.10.2021

Dokuz Eylül Üniversitesi / Ülkemizde ve Dünyada Yenilenebilir Enerji – 17.10.2021

2020 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

Hava Kalitesi ve Sürdürülebilir Hareketlilik – 21 Ocak 2020

Su Kalitesi ve Atık Yönetimi – 23 Ocak 2020

Akıllı Şehirler ve Kentsel Stratejiler – 30 Ocak 2020

İklim Değişikliği Azaltımı ve Uyum Stratejileri – 4 Şubat 2020

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda AB Stratejileri ve İyi Uygulamaları – 19 Şubat 2020

Uluslararası Çevre / İklim Politikası ve Ortaklıkları – 20 Şubat 2020

Hava Kalitesi ve Sürdürülebilir Hareketlilik – 25 Şubat 2020

Atık Yönetimi ve Su – 27 Şubat 2020

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda AB Stratejileri ve İyi Uygulamaları – 3 Mart 2020

İklim Finansmanı – Emisyon Ticaret Sistemi – 4 Mart 2020

Akıllı Şehirler ve Kentsel Stratejiler – 5 Mart 2020

Akıllı Şehirler ve Kentsel Stratejiler – 10 Mart 2020

İklim Finansmanı – Emisyon Ticaret Sistemi – 12 Mart 2020

Çevre Hukuku – Çevre Etiği ve Adaleti – 26 Mart 2020

Yeşil ve Döngüsel Ekonomi – 30 Mart 2020

ÇED Enerjik Gönüllüler Toplantısı – 17 Ağustos 2020

Yeşil ve Döngüsel Ekonomi – 15 Eylül 2020

Stratejik Enerji Kaynağı: Biyogaz – 21 Eylül 2020

Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu İtalya Kapanış Toplantısı – 2 Ekim 2020

Uluslararası Çevre, İklim Politikaları ve Ortaklıklar – 6 Ekim 2020

Çevre Hukuku – 8 Ekim 2020

2019 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE ENERJİ” Projesi Etkinlikleri

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Sektörü Programı altında “Yerel STKlar Hibe Programı” kapsamında yürüttüğümüz “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” adlı projemiz kapsamında şu ana kadar verilen eğitimler;

Eğitimlerimize ait raporlara eğitim isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz…

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SİVİL TOPLUM DİYALOĞU” Projesi Etkinlikleri

  • 13/06/2019 İzmir – Proje açılış toplantısı

 

 

 

 

 

  • 20/06/2019 Roma- Proje açılış toplantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 25-30/09/2019 Roma STK Ziyaretletri

  • 01/10/2019 “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma”

  • 02/10/2019 “Türkiye-AB Sürdürülebilir Kalkınma ve İyi Uygulamalar”

  • 03/10/2019 Saha Ziyaretlerimiz

  • 04/10/2019 İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi * Sektör Toplantıları

       Türkiye ve İtalya’da Yapılan Veri Toplama ve Anket Çalışmasının Sonuçları

DİĞER ETKİNLİK VE FAALİYETLER

  • 31/10/2019 Yaşar Üniversitesi’nde Sosyal Sorumluluk dersinde derneğimizi tanıtarak, projelerimizi ve faaliyetlerimizi paylaştık

  • 05/09/2019 Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali kapsamında “Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi” isimli sunum gerçekleştirdik

2018 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

1) Fosil yakıtlara alternatif teşkil eden ve iklim dostu olan yenilenebilir enerjilerin yararı ve önemi üzerine farkındalığı arttırmak ve İzmir’deki rüzgâr santrali uygulamaları hakkında kamuoyunu aydınlatmak,

2)Yenilenebilir enerji ve çevre alanlarında mevzuatsal destek sağlayarak özel sektöre ve akademiye katkıda bulunmak ve bu konularda diğer STK’ların kapasitesini güçlendirmek.

3-)Yenilenebilir Enerji sektörüne kalifiyeli çalışan yetiştirmek için idari kurumlarla irtibata geçilerek iş birliği sağlayıp yenilenebilir enerji temalı teknik lise kurulum çalışması gerçekleştirmek

Sonuçlar:

Birinci amaç altında

a) Rüzgâr Enerjisi ve Çevre konferansı 17 Aralık 2016 günü, uzmanların ve akademisyenlerin sunumları ve 70 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

17 Aralık 2016 – Ramada Plaza İzmir

“Rüzgâr Enerjisi ve Çevre”

Konuşmacılar:

Prof. Dr. S. Levent TURAN – Hacettepe Üniversitesi – Ornitolog-

“Rüzgar Enerjisinin Kanatlılarla Etkileşimi”

Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ – Sakarya Üniversitesi –

Elektromanyetik Araştırma Merkezi Müdürü

“RES’lerde Elektromanyetik Etkinin İncelenmesi”

Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN – İstanbul Teknik Üniversitesi –

Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Rüzgar Enerji Santrallerinin Yer Uygunluğu ve Verimlilik Analizi

Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Yüksek Ziraat Mühendisi-Arıcılık Uzmanı

“Rüzgar Enerjisi ve Arıcılık”

Uzman Biyolog-Botanik Uzmanı Hülya Akgül ÖZDEŞ – Aktif Çevre / Genel Koordinatör

Rüzgar Enerjisi ve ÇED Süreci

Batur Gün -Reshaber Kurucusu

Avrupa Birliği ve RES’ler

Tolga ŞALLI- Çevreci ENERJİ Derneği Başkanı

Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi

b)Özellikle Ege Bölgesi’nde bulunan köylerin kahvelerine ücretsiz bırakılan Köy kahvesi adlı yerel gazetede 2016 yılı boyunca her ay iklim değişikliği, yenilenebilir enerji hakkında makaleler yazıldı Köy Kahvesi gazetesi her ay 7500 adet basıldı. Bu sayede yerel halk yenilenebilir enerjilerin faydaları konusunda bilgilendirildi.

c)20.12.2016 tarihinde TRT Kent Radyo’da yayınlanan “Doğaya Açılan Pencere” programına katıldık.

İkinci amaç altında:

10 tane eğitici faaliyete (konferans, sempozyum, kongre, çalıştay, kurultay, panel vb.), yenilenebilir enerji hukuku ve mevzuatı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında uzman konuşmacı desteği sağlandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (4-5 Kasım 2015)

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Hukuk Çalıştayı (29 Aralık. 2015),

Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Günleri (28-29 Mart 2016)

Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarı ve Konferansı ICCI (27-28-29 Nisan 2016)

4. Bilişim Hukuku Kurultayı (12-14 May 2016)

6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı (26-28 Mayıs 2016)

İzmir Barosu Enerji Hukuku Paneli (20 Eylül 2016)

10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (24-26 Ekim 2016)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir İnovasyon (16 Kasım 2016)

Ekonomi Gazetecileri Derneği 8. Küresel Isınma Kurultayı (30 Kasım 2016)

Üçüncü amaç altında) İlgili kamu kuruluşlarına (İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vb.) özel şirketlere ve diğer STK’lara lobicilik aktiviteleri kapsamında ziyaretlerde bulunuldu. Bunların sonucunda Foça’da bulunan ve kullanılmayan bir lise binasında “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” bölümü açıldı.

2017 YILI ETKİNLİK ve FAALİYETLERİMİZ

Amaçlar:

1) Fosil yakıtlara alternatif teşkil eden ve iklim dostu olan yenilenebilir enerjilerin yararı ve önemi üzerine farkındalığı arttırmak ve biyoenerji üretimi metotlarının Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

2) Yenilenebilir enerji ve çevre alanlarında mevzuatsal destek sağlayarak özel sektöre ve akademiye katkıda bulunmak ve bu konularda diğer STK’ların kapasitesini güçlendirmek

Sonuçlar:

Birinci amaç altında:

a) Biyogaz ve Çevre konferansı 15 Eylül 2017 günü uzmanların ve akademisyenlerin sunumları ve 50 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

15 Eylül 2017 – Hilton Otel İzmir

“Biyogaz Enerjisi ve Çevre”

Konuşmacılar:

-Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

“Organik Atıklardan Çevre Dostu Enerji Üretimi: Biyogaz Teknolojisi”

-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi

“Biyogaz Atıklarının Tarımda Kullanımı: Önemli Noktalar”

-Çevre Yüksek Mühendisi Erşan Olcay IŞIN

 Bendis Holding Proje Mühendisi

“Hayvansal Atıkların Çevreye Etkisi ve Biyogaz Yatırımları”

-Av. Arsin DEMİR

 Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Çevre Hukuku Kurulu Başkanı

“Biyogaz Enerjisi ve Çevre Hukuku”

 

 

b)Ortaokul öğrencilerine iklim değişikliği hakkında kurs verildi ve bir rüzgâr enerjisi santraline saha gezisi düzenlendi.

c)Canlı yayınlanan EGE TV ve YENİGÜN TV’ye ve TRT Kent Radyo İzmir’e katılarak iklim değişikliği ile mücadele ve yenilenebilir enerji hakkında bilgilerimiz paylaşıldı

 

İkinci amaç altında:

4 tane eğitici faaliyete, yenilenebilir enerji hukuku ve mevzuatı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında uzman konuşmacı desteği sağlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Günleri ’17 (22-23 Mart 2017)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Günleri (3-4 Nisan 2017)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir İnovasyon  (05 Aralık 2017)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü  (14 Aralık 2017)