Yayınlarımız

İKLİM KRİZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELESİ HAKKINDA  DURUM TESPİT ANKETİ

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu” projemiz kapsamında hazırladığımız “İklim Krizi ve Yerel Yönetimlerin İklim Kriziyle Mücadelesi Hakkında Durum Tespit Anketi” hazırlanmıştır.

İKLİM KİRİZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELESİ HAKKINDA DURUM TESPİT ANKETİ  < << BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ KIRSAL KALKINMAYA EKONOMİK DESTEK MODELLERİ

Ülkemizin ekonomi politikaları, kalkınma hedefleri, nüfusunun artması ve diğer birçok önemli etken sonucu her yıl elektrik talebinde artış yaşanmaktadır. Elektrik talebinin artması yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin önemlini güçlendirmiştir. Özellikle Pandemi süreci, ülkemizin kendi kaynakları ile oluşturulacak üretim ekonomisinin ne kadar hayati bir mesele olduğunu ortaya koymuştur.. Bu çalışmada; yenilenebilir enerji yatırımlarının kırsal kalkınmaya ekonomik olarak nasıl destek olabilecekleri bazı modellerle açıklanmaya çalışılmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ KIRSAL KALKINMAYA EKONOMİK DESTEK MODELLERİ  < << BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ İYİ UYGULAMALARI

Bu kitapçığın amacı, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma alanında iyi uygulamalarını yaymaktır.
Kitapçık özellikle AB politikaları, düzenlemeleri, stratejileri, hedefleri, planlarına odaklanmakta aynı zamanda yerel uygulamalar ve başarı hikayelerinden de örnekler vermektedir. Nihai hedef, STK’ların Avrupa Birliği üyeliği sürecine dahil olmalarını ve katkı sunmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, özellikle çevre konusunda farkındalığı ve algıyı arttırmak, AB üyelik sürecinin günlük hayatlarımıza yansımasını örneklerle açıklamak amaçlanmaktadır.
Kitapçık, SCSD-SD projesinin başarıyla yürütülen aktiviteleri; Roma ve İzmir’de yapılan Sivil Toplum Diyaloğu toplantıları, İzleme kitapçığı oluşturulmasını sağlayan İzleme Çalışmaları’ndan yararlanmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ İYİ UYGULAMALARI  < << BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI ÇEVRE FASLI VE İYİ UYGULAMALAR

Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Yerel STK’lar Hibe Programı”  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA 2) programı kapsamında finanse edilmektedir.

Bu kapsamda; “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji ” isimli projemiz ile çevresel sürdürülebilirlik alanında katılım ve danışma mekanizmaları konusunda daha efektif STK’lar yaratmak amacıyla özellikle çevre ve enerji odaklı çalışan STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

“Avrupa Birliği Müktesebatı Çevre Faslı ve İyi Uygulamalar” kitapçığında, projemizin tanıtımı, Avrupa Birliği Çevre Faslı ve müzakere sürecinde gelinen aşama, savunuculuk bilgileri ve Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilen özellikle hava kalitesi, su koruma, atık yönetimi, plastik stratejisi, doğa koruma ve biyo çeşitlilik, AB iklim eylem planı,yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, AB mevzuatı gibi konular yer almaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI ÇEVRE FASLI VE İYİ UYGULAMALAR    >>> BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

BÜLTEN SAYI: 1

BÜLTEN SAYI: 2

BÜLTEN SAYI: 3

BÜLTEN SAYI: 4

BÜLTEN SAYI: 5

BÜLTEN SAYI:6

BÜLTEN SAYI:7

BÜLTEN SAYI: 8

BÜLTEN SAYI: 9

BÜLTEN SAYI: 10

BÜLTEN SAYI: 11