PROJELERİMİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE ENERJİ

Program                                    : Sivil Toplum Sektörü – Yerel STK’lar Hibe Programı

Koordinatör Kurum            : Çevreci Enerji Derneği

İştirakçi Kurum                    : İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Projenin Adı                           : Sürdürülebilir Çevre ve Enerji

Proje Süre                               : 12 ay

Projenin genel amacı          : Türkiye’deki sürdürülebilir çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ulusal politika ve karar verme süreçlerine aktif demokratik katılımını güçlendirmek.

Projenin özel amacı             : Çevresel sürdürülebilirlik alanında katılım ve danışma mekanizmaları konusunda daha efektif STK’lar yaratmak amacı ile başvuran dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarının idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmek.

Proje çıktıları:

1) Başvuran dernek, aynı alanda faaliyet gösteren diğer dernekler ile birlikte üyeleri ve halkı aktiviteleri, tecrübeleri ve sürdürülebilir çevre alanında çalışan STK’ların bakış açıları konusunda bilgilendirerek idari kapasitesini arttırmış olacaktır. Aynı zamanda yine bu alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar ile bilgi deneyim paylaşımı yaparak ve son gelişmeler konusunda bilgilendirerek daha şeffaf ve sorumlu bir kurum haline gelecektir.

2) Başvuran kurum ve aynı alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar çevresel sürdürülebilirlik konusunda güncel mevzuat ve politikalar konusunda bilgilenip bu alandaki yeteneklerini daha iyi savunuculuk konusunda geliştirerek kamu kurumları ile birlikte daha güçlü ve etkin hale geleceklerdir.

3) Katılımcı STK’lar medya araçları konusunda kendilerini geliştirerek, kamu kurumları ile iletişim halinde bu alanda faaliyet gösteren diğer STK’lar ile işbirlikleri kurarak ortak stratejiler doğrultusunda ilerleyecek ve böylece daha etkin STK’lar haline geleceklerdir.

Faaliyetler:

1) Online teknolojiler, araştırma metotları workshopları, veri toplama ve anket ziyaretleri             faaliyetleri

2) Yerel savunuculuk geliştirme workshopları, uluslararası online webinar röportajları, araştırma ve savunuculuk rehberi, Yerel webinar atölyeleri

3) STK’lar ile katılımcılık aktiviteleri, Kamu kurumu ziyaretleri, Görünürlük ve yayım çalışmaları.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR SİVİL TOPLUM DİYALOĞU

Program Adı                           : Sivil Toplum Diyaloğu

Koordinatör Kuruluş          : Kyoto Club / İtalya

Eş Başvuran Kuruluş          : Çevreci Enerji Derneği

İştirakçi Kurumlar               : Karşıyaka Belediyesi – Bologna Belediyesi

Proje Süresi                           : 15 Ay

Başlangıç Tarihi                   : 01.04.2019

Projenin Amaçları: 

1-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları ile iş birliğini arttırmak.

2-) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan STK’ların ve belediyelerin iyi uygulamalarını Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektöre aktarmak.

3-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları özel sektör ve akademisyenler ile işbirliği yapmalarına katkı sağlamak.

4-) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Faaliyetler:

1-) STK toplantıları.

2-) Webinar konferansları.

3-) Bologna, Roma ve Brüksel’deki STK ve kamu kurumları ile yuvarlak masa toplantıları.

4-) İtalya’daki sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye yapacağı izleme ziyaretleri

5-) STK Festivali.

6-) Sürdürülebilir kalkınma alanında iyi uygulamaları anlatan kitap oluşturulması.