Web Konferansları

Konu: Küresel İklim Politikaları ve Ülkemizin İklim Kriziyle Mücadelesi

Konuşmacı: Tolga Şallı – Çevreci Enerji Derneği Yön. Kur. Başk.

Konu: Rüzgar Türbinlerinde Bakım ve Onarım

Konuşmacı: Erhan Özalp – Ülke Enerji Operasyon Müdür Yard.

Konu: STK’ların İklim Kriziyle Mücadelesi

Konuşmacı: Çevreci Enerji Derneği – Pi Gençlik Derneği – Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği – Sürdürülebilirlik Adımları Derneği – Sosyal İklim Derneği

Konu: Karşıyaka Belediyesi ve İklim Kriziyle Mücadelesi

Konuşmacı: Tolga Şallı – Çevreci Enerji Derneği Yön. Kur. Başk. / Dr. Cemil Tugay – Karşıyaka Belediye Başkanı

Konu: Belediyelerde Uçtan Uca Enerji Verimliliği Yaklaşımı

Konuşmacı: Fahri Aydın – Massive Energy

Konu: Sürdürülebilir Turizm

Konuşmacı: Adviye Bergemann – Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı

Konu: Rüzgar Enerjisi ve İdari Süreçler

Konuşmacı: Tolga ŞALLI – Yön. Kur. Başk. / Çevreci Enerji Derneği

Konu: Stratejik Enerji Kaynağı:”Biyogaz”

Konuşmacılar: Prof. Dr. Nuri Azbar / Çevre Yük. Müh. Olcay Işın / Av. Arsin Demir / Tolga Şallı

Konu: Yeşil ve Döngüsel Ekonomi

Konuşmacılar:

Döngüsel ekonomide Avrupa Birliği politikaları – Vito Pignatelli – ENEA

Avrupa Birliği İyi Uygulamaları – Sofia Mannelli – Chimica Verde Bionet (Yeşil Kimya Ağı) Başkanı

Konu: İklim Finansmanı – Emisyon Ticaret Sistemi

Konuşmacı: Simone Aielli – GSE – Enerji Hizmetleri Yönetimi Yetkili Makamı

Konu: Kyoto Protokolünden Paris Anlaşmasına Gelişmeler

Konuşmacılar: Sergio Andreis – Kyoto Club ve Karl-Ludwig Schibel – Climate Alliance

Konu: İklim Eylemi için Fırsatlar ve Zorluklar

Konuşmacı: Giorgia Burzachechi – Giornalisti nell’Erba

 

Konu: Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları – AB Stratejileri ve İyi Uygulamaları
Konuşmacı:  Jules Cordillot / Francesco Martinelli – Schneider Electric – Chiara Marino – AzzeroCO2 / Jules Cordillot – Schneider Electric

Konu: AB’nin İklim Değişikliği Azaltımı ve Uyum Stratejileri İyi Uygulamaları
Konuşmacı: Giovanni Fini – Bologna Belediyesi Piero Pelizzaro – Milan Belediyesi

Konu: İklim Değişikliği Azaltımı ve Uyum Stratejileri
Konuşmacı: Roberto Calabresi ve Eugenio Barchiesi – Kyoto Club

Konu: Akıllı Şehirler: AB İyi Uygulamaları
Konuşmacı: Antonio Lumicisi – Roma Belediyesi

Konu: Akıllı Şehirler: AB Stratejileri ve Hedefleri
Konuşmacı:  Mr Piero Pelizzaro ve Mr Roberto Nocerino – Milano Belediyesi

Konu: Su Kalitesi ve Atık Yönetimi
Konuşmacı: Marco Bernardi – Lorenzo Barilli / CAP Holding

Naomi De Santis – Paolo Fornari / Glunko

Konu: Hava Kalitesi ve Sürdürülebilir Hareketlilik
Konuşmacı: Valerio Paolini (CNR-IIA – İtalya Ulusal Araştırma Konseyi – Atmosferik Kirlilik Araştırma Enstitüsü)

Francesco Petracchini (CNR-IIA, Kyoto Club – Sürdürülebilir Hareketlilik Çalışma Grubu)

Laura Tomassetti (CNR-IIA, Kyoto Club – Sürdürülebilir Hareketlilik Çalışma Grubu)

Konu: F-Gaz Yönetmeliği
Konuşmacı: Doç.Dr. Orhan EKREN – Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğr. Üyesi

Konu: Sivil Toplum Kuruluşları için Veri Yönetimi
Konuşmacı: Samet Salık – Google İş Ortağı, Dijital Uzmanı, Bigoen CTO

 

Konu: Sivil Toplum Kuruluşları için Araştırma Teknikleri
Konuşmacı: Samet Salık – Google İş Ortağı, Dijital Uzmanı, Bigoen CTO

Konu: Rüzgar Enerjisi Yatırımlarında İş Geliştirme Süreci
Konuşmacı: Erdem HATIRNAZ – İzmir Harita Enerji Genel Müdürü

Konu: Sivil Toplum Kuruluşları İçin Online Teknolojiler

Konuşmacı:  Samet SALIK- Google İş Ortağı, Dijital Uzmanı, Bigoen CTO

Konu: Yenilenebilir Enerji Olarak Biyogaz Enerjinin Önemi

Konuşmacı: E. Olcay IŞIN – Çevre Yüksek Mühendisi

 

Konu: Avrupa Birliği Müktesebatı ve Çevre Faslı

Konuşmacı: Tolga ŞALLI – Çevreci Enerji Derneği Yön. Kurl. Başk.

 

Konu: Kuraklık, Su Kaynaklarımız ve Sorumluluklarımız

Konuşmacı: Prof. Dr. Şerafettin AŞIK – Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi