Binalarda YAĞMUR Suyu hasadı zorunlu oldu

Binalarda YAĞMUR Suyu hasadı zorunlu oldu

Kuraklığın konuşulduğu bir dönemde, binalarda Yağmur Suyu Hasadı zorunlu hale getirildi. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelik ile, 2.000 metrekareden (m2) büyük parsellerde yapılacak yapılarda Yağmur suları zorunlu olarak toplanacak.

İŞTE YAĞMUR SUYU TOPLAMA MADDESİ:

‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ (MADDE 5)  

‘– Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir.
“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.’

Kaynak

23 Ocak 2021 Haberler , ,