Enerji üretiminde yerel kaynak ve tasarruf dönemi

Enerji üretiminde yerel kaynak ve tasarruf dönemi

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, coronavirüs nedeniyle tüm Dünyada gözlerin yerel kaynaklara çevrildiğini söyledi.

Coronavirüs nedeniyle ülkeler arasındaki alım satımların sekteye uğradığı şu günlerde yerel kaynakların ve yenilenebilir enerji kullanımının önemi de giderek artıyor.

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, insan ihtiyaçlarının adeta hiç tükenmediği günümüz dünyasında enerji ihtiyacının da geçerliliğini koruduğunu belirterek yenilenebilir enerji kullanımının artmasının enerji kaynak ve güvenliğini de artıracağını söyledi.

Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının hem sınırsız hem çevreci hem de yerel zenginliğimiz olduğuna dikkat çeken Şallı, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılmasıyla birlikte enerjideki dışa bağımlılığımızın da önüne geçileceğini dile getirdi.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILMALI

Tolga Şallı, “20. yüzyılda hızla artan sanayileşme, üretim ve tüketimin sınırsızlaşması dünyayı farklılaştırdı. Denetimsiz ve sürdürülebilir olmayan sanayileşme, elektrik ihtiyacı, fosil yakıt kullanımının artması gibi nedenlerden dolayı dünyamızı yaşanmaz hale getirdik. Şimdi ise kıt kaynakların verimli ve etkin kullanılmamasının sorunlarını yaşıyoruz. İklim krizi buna en iyi örnek, insanın doğaya tabi olduğunu unuttuk. Her türlü canlıdan üstün olduğumuzu düşündük. Halbuki biz bu ekosistemin sadece bir parçasıyız. Doğanın uyanmasından ziyade artık insanlığın uyanması önemli. Salgından sonra nasıl bir dünya olacağına dair birçok tahmin yürütülmekte. Elbette farklı bir dünya olacak ancak unuttuğumuz kavramları hatırlamazsak değişen hiç bir şey olmayacak” diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ

Ülke olarak avantajlı bir jeostratejik konumda olduğumuzu da hatırlatan Şallı “Yenilenebilir enerji kaynaklarının her türlüsüne sahibiz. Buna rağmen ithalatımız oldukça yüksek. Her yıl elektrik üretmek için ortalama 35-40 milyar dolar hammadde ithal ediyoruz. Bunların başında da doğalgaz ve kömür geliyor. Yaşadığımız bu süreçte daha fazla yerli ve milli üretimlere yatırım yapmamız gerekiyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden uygulamalar denetlenerek tespit edilmeli. İyi ile kötü ayırt edilmeli. Sadece enerjide değil artık sağlık, tarım gibi konularda da üretimlerimizin yerli olması gerekiyor. Savunma sanayimiz bu anlamda bize örnek oluyor. Yenilenebilir enerji kullanımının artması enerji kaynak ve güvenliğini de artırıyor. Enerjinin dağınık ve çeşitlendirilmiş olması toplumun kaliteli ve kesintisiz elektriğe ulaşmasını sağlıyor” dedi.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini de kaydeden Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, “Dünya geneline baktığımızda yatırım maliyetleri azalmakta. Burada önemli olan, karar vericilerin bu yatırımlara destek verecek mevzuat hazırlaması ve yatırımların daha hızlı devreye alınmasını sağlamaları. Örneğin, geçenlerde EPDK salgını mücbir sebep olarak saydı ve yatırımların süreli işlemleri için ek süre tanıdı. Yenilenebilir enerji sektörü yüksek maliyet gerektirir. Fakat bireysel kullanıcılar için daha fazla kolaylık sağlanmalı. Mesela imar barışından yararlanarak kayıt altına alınan bir çatıya maalesef güneş enerjisi paneli koyamıyorsunuz. Bu tarz eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Vatandaşımızın yenilenebilir enerjiye ilgisi var ama öncelikle maliyet unsurlarının aşağıya çekilmesi gerekmektedir” Milyonlarca insanın salgından ötürü sürekli evde vakit geçirdiğini ifade eden Tolga Şallı elektrik ve su tüketiminin de arttığını ve bu kaynakları daha verimli ve tasarruflu kullanmamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak

16 Nisan 2020 Basında ÇED , , ,