Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi ve Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (IAMC) Mutabakat Zaptı imzaladı

Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi ve Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (IAMC) Mutabakat Zaptı imzaladı

Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Haydarabad (IAMC Haydarabad), Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) ile bir Mutabakat Zaptı imzalayarak Enerji Tahkimi alanındaki ilişkilerini ve stratejik bağlarını derinleştirdi. İmza töreni İstanbul’da EDAC Başkanı Süleyman Boşça ve IAMC Haydarabad Yazı İşleri Müdürü (Registrar) Tariq Khan’ın yanı sıra EDAC Genel Sekreter Yardımcısı Ece Dayıoğlu’nun huzurunda gerçekleşti.

Bu mutabakatın amacı her iki uluslararası tahkim kurumunun uygulamaları yoluyla uluslararası ölçekte tahkimi ve arabuluculuğu teşvik etmek için ortak çaba sarf etme konusunda işbirliği yapmaktır. Mutabakatın bir parçası olarak her iki kuruluş da enerji sektöründe Kurumsal Tahkim’in tanıtılması ve teşvik edilmesinin yanı sıra ortak kuruluşlar arasında kaynakların ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine yatırım yapacaktır.

EDAC, Orta Asya, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Enerji ve Altyapı Hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuş sektörel bir tahkim merkezidir. Kendi tahkim kurallarına sahip olan EDAC’ın, enerji tahkiminde bir örneği daha yoktur.

Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi ve Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (IAMC) Mutabakat Zaptı imzaladı

IAMC Haydarabad, ihtilafın yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik verimli, uygun maliyetli ve tarafsız yöntemler sağlayarak ticari ve yasal ihtilafların çözümüne yardımcı olmak amacıyla taktiksel olarak IT, tıbbi ilaç ve biyoteknoloji endüstrilerinin kalbi olan Haydarabad’da kurulan bir uluslararası tahkim ve arabuluculuk merkezidir. IAMC Haydarabad’ın faaliyetleri, yetenekli ve vasıflı çalışanlardan oluşan bir Sekretarya tarafından yönetilir ve hukuk uzmanları, kıdemli sanayiciler ve Hindistan’dan ve yurtdışından tahkim ve arabuluculuk alanında uzman kişilerden oluşan özerk bir Yönetim Konseyi tarafından yönlendirilir. Kıdemli Yargıçlardan ve Telangana Hukuk Bakanından oluşan oldukça seçkin bir Mütevelli Heyeti, IAMC Haydarabad’ın işleyişini politika düzeyinde denetler.

EDAC, 2021 yılından bu yana Türkiye’nin ilk ve tek tahkim haftası olan İstanbul Tahkim Haftası’na (ISTAW) dünya çapında büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmaktadır. Dünya çapında tanınırlık kazanan ISTAW, uluslararası haberlerde de yer almaktadır. IAMC Haydarabad, 2022’den bu yana bu etkinliğin destekleyici kuruluşudur. ISTAW’ın üçüncüsü (ISTAW 2023), 2-6 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecektir. ISTAW 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gelecek 100 Yılını kutlayacaktır. Dünyanın her yerinden hakemleri, avukatları, akademisyenleri ve tahkim uzmanlarını bir araya getirecek olan ISTAW 2023, uluslararası tahkim alanındaki güncel gelişmelerin tartışılacağı küresel yatırım, enerji, ticaret, tahkim hukuku gibi konularda paneller ve konuşmalardan oluşacaktır.

EDAC ve IAMC Haydarabad’ın ortak etkinlikler ve eğitimler düzenlemeyi ve birlikte projelerde yer almayı amaçladıkları bu Mutabakat Zaptı’nın Türkiye ile Hindistan arasında yeni bir uluslararası tahkim devrinin başlangıcı olması beklenmektedir.

22 Mayıs 2023 Haberler , , , ,