Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES yapılabilecek

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğal sit alanlarında güneş enerjisi santrali kurulumlarına yönelik 5 Ocak 2017 tarihli ilke kararında güncelleme yaptı.

Yapılan güncelleme ile düzenlemenin 1. Derece Doğal Sit Alanlarına yönelik A bölümü içindeki Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında güneş enerjisi santrali inşa edilemeyeceğine dair ibare kaldırıldı.

Karar, düzenlemeye 2022 yılı Ekim ayında yapılan bir önceki değişiklik ile eklenen “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ibaresinin, 5 Ocak 2017 tarihli düzenlemenin ilk halinin A bölümünde geçen aynı ibarenin uygulanabilirliğini ortadan kaldırdığı gerekçesi ile alındı.

Ayrıca Nitelikli Doğal Koruma alanlarında kurulabilecek güneş enerjisi santrallerinin kurulu güç sınırı 10 MWe’den 10 MWm’ye yükseltildi.

Bu değişikliğin gerekçesi olarak da 11 Ekim 2022 tarihli bu karardan önce 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde güç birimlerinde yapılan aynı yöndeki değişiklik gösterildi.

İlke kararına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kaynak – Yeşil Ekonomi

26 Mart 2024 Haberler , ,