OSB’lerdeki GES yatırımları için yeni kural belirlendi

OSB’lerdeki GES yatırımları için yeni kural belirlendi

Çatı alanı yetersiz veya uygun olmayan firmaların zemine monte projeleri parsel alanlarının %25’ini aşamayacak.

Resmî Gazete’nin 16 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [1] ile OSB’lerde yer alan sanayi kuruluşlarının güneş enerjisi yatırımlarının Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemeyeceği hükmü getirildi.

İlgili yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi şu şekilde şekilde değiştirildi;

“Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.”

OSB tüzel kişiliklerinin istisnası kaldırıldı

Bununla birlikte düzenlemenin “Kurulamayacak tesisler başlıklı” 54’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendindeki OSB Tüzel kişiliklerine istisna sağlayan ifade kaldırıldı.

İlgili madde şu şekilde değiştirildi;

Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcının kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üreten tesisler,

Bu madde daha önce şu şekildeydi;

OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

[1] Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak

16 Nisan 2020 Haberler , , ,