PROF. DR. ARDALI: BİYOGAZ TEMİZ VE ÇEVRE DOSTU ENERJİ SAĞLAYICISIDIR

PROF. DR. ARDALI: BİYOGAZ TEMİZ VE ÇEVRE DOSTU ENERJİ SAĞLAYICISIDIR

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, hayvan ve tarım atıklarından üretilen biyogazın ısı, elektrik, araç yakıtı ve doğal gaz üretiminde kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Ardalı, bu gazın temiz ve çevre dostu olmasından dolayı atmosferde sera gazı etkisi yaratmadığını belirtti.

Türkiye’de ve dünyada biyogaz üretiminin öneminin giderek arttığını dile getiren OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan ve çevre dostu enerji kaynağı olan biyogazın üretimi, hayvansal ve tarımsal atıkların geri dönüşümüne de katkıda bulunduğunu ifade etti. Biyogazın ve biyoenerjinin birçok alanda kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Ardalı, biyogaz üretimi sayesinde hayvansal ve tarımsal atıkların doğaya karışmasının dolayısıyla da çevre kirliliğinin önüne geçildiğini belirterek, “Her türlü çiftlik hayvanı kaynaklı atıklardan biyogaz üretmek mümkündür. Organik içerikli atıklardan biyogaz elde edilmesi sonucunda enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanırken, bir taraftan da atıkların bertaraf edilmesi bu noktada önemli rol oynamaktadır. Biyogaz, oksijensiz ortamda organik atıkların biyolojik süreçlerle parçalanması sonucunda elde ediliyor” diye konuştu.
PROF. DR. ARDALI: BİYOGAZ TEMİZ VE ÇEVRE DOSTU ENERJİ SAĞLAYICISIDIR

Biyogazın temiz ve çevre dostu enerji sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Bir metreküp biyogazın ısı değeri içerisindeki metan oranına bağlı olarak, 4 bin 700 ila 5 bin 700 kilokalori arasında değişim gözlenir. Örnek verirsek, 1 metreküp biyogaz, 0,75 litre benzin, 0,66 litre motorin, 0,25 metreküp propan, 0,2 metreküp bütan gazı, 1,46 kilogram odun kömürü, 3,47 kilogram odundan sağlanan enerjiye eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.

14 Mart 2023 Haberler , , ,