Sit alanlarına yönelik RES ve GES ilke kararları güncellendi

Sit alanlarına yönelik RES ve GES ilke kararları güncellendi

RES sınırı aynen korunurken, GES yatırımları için üst sınır getirildi.

Doğal sit alanlarında rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurulmasına yönelik ilke kararlarında değişiklik yapıldı. [1][2]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yayımlanan kararlarda değişikliğin gerekçesi olarak 29 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinin de değişmesi ve yeni listede rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine yönelik ibarelerin yer almaması gösterildi.

Rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik güncellenen kararda, daha önce Ek-2 listesine atıf yapılarak getirilen rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik 20 türbin adedi ve 50 MWm toplam kurulu güç sınırı aynı şekilde korundu.

Güneş enerjisi santrallerine yönelik güncellenen kararda ise daha önceki kararda Ek-2 listesine atıfla, çatı ve cephe sistemleri hariç, 1 MWe üstü projeler için sağlanabilecek yatırım iznine 10 MWe güç sınırı getirildi.

Doğal sit alanlarında yapılacak rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına yönelik lke kararları ilk olarak 25 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.[3] [4]

Bu ilke kararlarında son güncellemeler 20 Temmuz 2022 tarihinli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile yapılmıştı. [5]

 


[1] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 119)

[2] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 120)

[3] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararı (No: 98)

[4] Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) İlke Kararı (No: 100)

[5] Sit alanlarına yönelik RES ve GES ilke kararları güncellendi

Kaynak:  Yeşil Ekonomi

5 Kasım 2022 Haberler , , ,