T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı’nı yayımladı!

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı’nı yayımladı!

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan ve Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki yol haritasını çizen 2024-2028 Stratejik Planı’nı yayımladı.

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren İklim Değişikliği Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı internet sitesinde yayımlandı.

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı, web sitesinden yapılan açıklamada; “Türkiye Yüzyılında 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün kimseyi geride bırakmadan gerçekleştirilmesine ve iklim dirençliliğinin inşa edilmesine öncülük etmek vizyonu; iklim degişikliği ile mücadele kapsamında tüm paydaşların katılımıyla bilimsel yöntemlere dayalı, çevresel, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve finansal unsurları içeren plan, politika ve stratejileri belirlemek, iklim degişikliğine uyum hedefleri ve sera gazı emisyon azaltım hedefleri çerçevesinde piyasa mekanizmalarının kurulması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çalışmaları yürütmek misyonu ile hareket etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Stratejik plana buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak

5 Şubat 2024 Haberler , ,