Türkiye’nin rüzgardan elektrik üretimi 10 bin 600 megavata ulaştı

Türkiye’nin rüzgardan elektrik üretimi 10 bin 600 megavata ulaştı

Rüzgârla enerjide bağımsız olabiliriz

Türkiye’nin rüzgardan elektrik üretimi 10.600 megavata ulaştı. Toplam üretimdeki payı %12’ye varan sektörün on kat daha büyüme potansiyeli var.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını sürdüren Türkiye, bu sayede yıldan yıla bu alandaki kurulu gücünü hızla artırmayı başardı. Yenilenebilir enerjide yapılan yatırımların artışıyla, arz güvenliğinin sağlanabileceği öngörülüyor.

Yenilenebilir kaynaklar içerisinde en büyük kurulu güce sahip rüzgarda, 2002 yılında yalnızca 19 megavat (MW) olan kurulu güç, izlenen kararlı politikalarla 2010 yılında 1320 megavata, 2016’da 5 bin 751 megavata, 2021 yıl sonunda ise 10 bin 607 megavata ulaştı. Son 10-12 yıl öncesine göre yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ciddi oranda artarken, rüzgâr enerjisi sektöründeki yerlilik oranı yüzde 65’e ulaşmış durumda.

 

Tolga Şallı

Tolga Şallı

RÜZGÂR IRMAKLARI ENERJİ AÇIĞINI KAPATIR

Elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 11 seviyesine ulaştı. Ülke olarak türbin ve kanat teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda 100 bin MW’ın üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuzu belirten Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, rüzgâr enerjisinde istihdam edilen kişi sayısının 15 bini geçtiğini söyledi.

Salgın süreci ve küresel enerji fiyatlarındaki artışları kendi kaynakları ile üretim yapan ülkelerin daha dirençli karşıladığına değinen Şallı, rüzgâr enerji santrallerinin sürdürülebilir ve verimli bir şekilde elektrik üretebilmesi için rüzgâr ırmakları üzerinde kurulması gerekliliğini ifade etti. Şallı, “Özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Hatay illeri ön plana çıkmakta. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ülkemizin enerji açığını kapatabilecek güçtedir” dedi.

10 megavatlık santral 3 bin 139 evin elektriğini karşılar

Rüzgâr enerji santrallerinin kısa sürede kurulabildiğini kaydeden Tolga Şallı, araştırmalara göre sadece 1 MW rüzgâr enerjisinin, konvansiyonel kaynaklara kıyasla yılda bin 500 ton karbondioksit, 6,5 ton sülfürdioksit ve 3,2 ton nitrojen oksit salınımını engellediğini söyledi. Şallı, 10 MW’lık bir santral ortalama 3 bin 139 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabileceği bilgisini verdi.

Kaynak 

19 Şubat 2022 Basında ÇED , ,