Zoom Konferansı: Stratejik Enerji Kaynağı: “Biyogaz”

Zoom Konferansı: Stratejik Enerji Kaynağı: “Biyogaz”

Stratejik Enerji Kaynağı: “Biyogaz”

Ülkemizin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımı dikkate alındığında özellikle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi ön plana çıkmakta. Ancak potansiyelinin farkındalığı tam olarak ortaya çıkarılamamış, stratejik bir öneme sahip olan Biyogaz Enerjisi henüz arzu edilen düzeyde bulunmamaktadır. Biyogaz enerjisinin; enerji bağımsızlığımıza ve iklim kriziyle mücadeleye olan desteği, çevre ve insan sağlığına olan katkısı yadsınamaz.

Bu etkinlikte; biyogaz enerjisine yeni yaklaşımları, yatırımların teknik sürecini ve biyogaz hukuku ve çevre davalarını konuşacağız.

Zoom şifre bilgileri daha sonra telefonunuza ve mail adreslerinizs gönderilecektir.
Tarih: 21 Eylül 2020
Saat : 11.00 / 12.30Konuşmacılar:
11.00-11.10: Tolga ŞALLI / Çevreci Enerji Derneği Yön. Kur. Başk.
Açılış Konuşması

11.10-11.35 Prof. Dr. Nuri AZBAR / Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı
“Biyogaz Tasarımlarında Yenilikçi Yaklaşımlar”

11.35-12.00 E. Olcay IŞIN / Çevre Yüksek Mühendisi
“Biyogaz Yatırımlarının Teknik Süreci”

12.00-12.20: Av. Arsin DEMİR / Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yön. Kur. Üyesi
“Biyogaz Hukuku ve Çevre Davaları”

12.20-12.30: Soru/Cevap

8 Eylül 2020 Haberler , ,